Läti Pakenditööstuse Liit esindab Läti ettevõtjate – pakenditootjate, kauplejate, kasutajate ja ekspertide – huve ning teeb koostööd juristide ja eraisikutega. Liit esindab liikmete ühiseid huve, soodustab pakendisektori arengut ja propageerib uut pakendamistehnoloogiat, toetab Läti pakendijäätmete käitlemise süsteeme ning edendab teabevahetust seadusandjatega, teavitab tarbijaid ja avalikkust ning vahendab teavet liidu liikmete vahel.