Tarnimine klientidele

Kohalik mõju

Meie tootmistegevus toimub klientide, tarnijate ja töötajate parimates huvides, püüdes saavutada tipptasemel töökvaliteeti kogu väärtusahela ulatuses.

Rohkem infot

Coca‑Cola HBC tegevus Baltimaades

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik lähenemine ja mõju

Jätkusuutlik lähenemine ja mõju


Jätkusuutlikkus

Ülevaade sellest, mida teeme keskkonna hoidmiseks

Rohkem infot

Partnerlussuhted

Coca‑Cola HBC Baltics on seisukohal, et muutuste toetamiseks ja kestliku tuleviku kujundamiseks on vaja teha koostööd.


Rohkem infot

Tarneahel

Lisateave meie kogukondade toetamise programmide kohta

Kogukond