Vastutustundlik turundus

Meie lubadus on vastutustundlik turundus kõigis reklaamikanalites ja kõigi toodete puhul, eriti mis puudutab lastele suunatud turundust.

 

Coca‑Cola HBC turundusfilosoofia arvestab meie tegevuskohtade kogukondade huve. Usume, et meie majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõju keskmes on ennekõike vastutustundlik turundus, mis on aluseks kogukondade usaldusele ja aitab sobitada meie tooteid tarbijate eelistustega.

Meie turundusprogrammid on täielikus kooskõlas reklaamteateid käsitlevate õigusaktide, standardite ja vabatahtlike tegevusjuhistega – see hõlmab nii reklaamimist, müügiedendust kui ka sponsorlust.

Jälgime hoolikalt, et meie turundustegevus oleks vastutustundlik ning toetaks tervislikku ja tegusat elustiili.

Meie vastutustundliku turunduse alustala on vanemate ja hooldajate õiguste austamine. Tunnustame vanemate ja hooldajate voli oma laste eest sobivaid valikuid teha ega suuna otsest turundustegevust noorematele kui 12-aastastele. Teeme koostööd edasimüüjatega, et ka nemad järgiksid sama põhimõtet.

Vastutustundliku turunduse lubadus sisaldab ka koostööd joogitööstuse tegevusjuhiste, nt Euroopa karastusjoogitootjate ühenduse UNESDA (Union of European Soft Beverages Associations) põhimõtete väljatöötamisel.

Et tagada võimalikult suur läbipaistvus ja võtta vastutus, jälgime endale võetud väliste kohustuste täitmist kolmandate osapoolte poolt tehtavate auditite kaudu. Need auditid kinnitavad, et suudame täita oma kohustusi suurepäraselt (90–100%). See on viinud mitmete käegakatsutavate tulemusteni, mis innustavad meid edasi pingutama.