Coca Cola HBC programmi #YouthEmpowered eesmärk on õpetada noortele eluks ja äriks vajalikke oskusi, mida neil on vaja üleminekul tööellu. Programm aitab tagada paremad tööväljavaated, pakkudes koolitusi, veebimaterjale ja vahetut juhendamist, mis kõik suurendavad tööalast konkurentsivõimet.

Youth Empowered logo
Youth Empowered logo

Programmi Youth Empowered põhiidee

Youth Empowered on mitmekülgne ja kaasav programm, mis aitab noortel saavutada tööalast edu ja elada täisväärtuslikumalt. Selle kõrgelennulise algatuse raames, mida korraldab üle maailma Coca‑Cola HBC, saab 2018. aastal Balti riikides rohkem kui tuhat noort koolitust, mis aitab neil leida sisukat ja huvitavat tööd.

Programmi Youth Empowered käigus, mis hõlmab silmast silma koolitusi ning veebikursusi ja e-õpet, omandavad osalejad põhilisi eluks vajalikke oskusi ja ärioskusi, mis aitavad noortel leida põnevat tööd, sõlmida pikaajalisi erialaseid suhteid ja luua kontakte.

Miks on loodud programm Youth Empowered?

Coca‑Cola HBCs ollakse täiesti veendunud, et noortes on peidus suur potentsiaal. Me teame, et just neist saavad meie kogukondade tulevased juhid ja muutuste toojad.

Olles aastaid toetanud mitmeid haridusprogramme ning pakkunud praktikakohti ja juhtimisteemalist väljaõpet, olemegi nüüd tulnud välja algatusega Youth Empowered, mille toel saame keskenduda oma pingutustes noorsoo arengule ning eesmärgile anda oma panus kogukondadesse, mille keskel tegutseme.

Meie koostööpartnerid

Läti tööandjate keskliit

Läti tööandjate keskliit on Läti suurim tööandjatele keskenduv organisatsioon ning selle eesmärk on luua Lätis ettevõtlust soodustavad tingimused, tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja teha ühiskonnas toimuvas mõttevahetuses kuuldavaks tööandjate seisukohad.

Läti tööandjate esindajana edendab see majanduskasvu ja tööturgu, toetades samal ajal haridust ja arengut noorsoovaldkonnas, ning seda kõike mitte ainult tööandjate, vaid ka Läti riigi ja selle elanike huvides.

Läti tööandjate keskliit ühendab ja esindab 110 suuremat ettevõtet, kes on oma tegevusvaldkonnas kõrgel positsioonil ja kelle juurde on koondunud 43% Läti tööjõust, aga ka 66 tegevusharusid esindavat ja piirkondlikku ettevõtjate ühendust ja liitu.

Täpsemat teavet Läti tööandjate keskliidu kohta saate nende kodulehelt www.lddk.lv.

 

Vabaühenduse Junior Achievement Eesti ja Leedu harud

Junior Achievement (JA) on maailma suurim organisatsioon, mille eesmärk on anda noortele edasi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil saavutada majandusedu ning teha tulevikuplaane, aga ka tarku haridusotsuseid ja finantsvalikuid. JA Eesti ja Leedu harud on Balti riikides silmapaistvad vabaühendused, mis rakendavad organisatsiooni ühiseid strateegiaid.

JA programmid, mille eesotsas on vabatahtlikud ettevõtetest ja kogukonnast, aitavad noortel omandada asjakohaseid ja praktilisi kogemusi, mis annavad teadmisi ja oskusi sellistes valdkondades nagu finantspädevus, tööalane konkurentsivõime ja ettevõtlus. JA organisatsioonid pakuvad tugeva vabatahtlike võrgustiku toel koolides ja kooliväliselt programme, mis keskenduvad kolmele eeltoodud põhivaldkonnale. Euroopa Komisjon on kiitnud JA tegevused heaks kui hea tava normidele vastavad.

 Eestis tegutseb JA praegu paljudes koolides üle riigi ja programmi on kaasatud 1000 õpilast ning Leedus osaleb programmis igal aastal tervelt 2000 õpilast. Mõlemas riigis on Junior Achievement edusammudele innustav võrgustik, mis pakub koolitusi ja juhendamist eri kooliastmetes ning teeb tihedat koostööd nii õpetajate ja esinejate kui ka era- ja avaliku sektori organisatsioonidega.

 

Täpsem teave programmi #Youth Empowered koostööpartnerite kohta:

 

Junior Achievement Eestis http://www.ja.ee/

Junior Achievement Leedus http://www.lja.lt/