Oleme kohalike kogukondade aktiivsed liikmed, tuues kogukondadele oma äritegevuse kaudu majanduslikku kasu ja toetades ka kogukonda panustavaid programme.

Painting
Kogukondadesse panustades suuname oma põhitähelepanu neljale valdkonnale: kogukonna heaolu, noorsoo areng ja keskkonnaprojektid.

Meie eesmärk on tuua lisaväärtust kogukondadele, kus me tegutseme. Seetõttu oleme end kogu oma äritegevuses sidunud ettevõtte vastutuse ja säästva tegevuse põhimõttega. Kaasame huvirühmi ja kogukondi ning toetame nende arengut, sest soovime tegutseda vastutustundlikult.

Oma põhitegevuse kaudu, mis toob sissetulekut töötajatele, makseid tarnijatele ja makse riigile, peame tähtsaks jätkuvat panustamist partnerlussuhetesse kogukondadega ning keskkonna- ning sotsiaalprojektidesse.

Youth Empowered seminar
Seda aluseks võttes keskendume oma pingutustes noorsoo arengule ning eesmärgile muuta päriselt noorte ja meiega seotud kogukondade elu.

Noorsoo areng

Paljudel turgudel on probleemiks noorte seas valitsev töötus. Toetame ettevõtlusõpet ja pakume praktikakohti, loome noortele võimalusi saada erialast väljaõpet ja ligipääsu rahastamisele.

Coca‑Cola HBC usub kindlalt noorte võimekusse. Me teame, et just noortest saavad meie kogukondade tulevased juhid ja muutuste toojad. Paraku pole kõikidel noortel võrdseid võimalusi oma võimeid täielikult rakendada. Seetõttu oleme noorte hüvanguks käima lükanud uue projekti Youth Empowered, millega soovime toetada noori teel huvitava tööelu poole ning pakkuda neile eluks vajalikke oskusi, ettevõtlusteadmisi ja võimalusi sõlmida kontakte.

Sports event

Kogukonna heaolu

Kogukonna heaolu strateegia hõlmab mitmesuguste ettevõtmiste toetamist kõikjal Baltimaades ning selle eesmärk on edendada tervislikku ja turvalist elu.


52 000 Baltimaade elanikku on osalenud Leedu Coca‑Cola HBC ning Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteede korraldatud liikumisprogrammis „Liikumine teeb erksaks!“, mille eesmärk on innustada inimesi rohkem trenni tegema.

 

Christmas caravan in Vilnius
Ürituste käigus toetasid heasoovlikud inimesed riigiasutustest, vabaühendustest, eraettevõtetest ja mujalt spordivahendite hankimist koolidele ligikaudu 100 000 euroga. Leedu Coca Cola HBC annetus läks LOC-projektile, millega edendatakse talispordialasid.

Pikaajaline koostöö Leedu Alma Adamkienė fondiga päädis kaheksa väikese maakooli sporditaristu renoveerimisega. Nüüdsest pakuvad spordihallid ja staadionid liikumisvõimalusi peale koolilaste ka teistele kohalikele inimestele.

Tänu Leedu olümpiakomitee tugevale toetusele õnnestus jõulukaravanil aastatel 2014–2016 korraldada eri paigus 28 üritust, kus kohalikud inimesed said kohtuda kuulsate olümpiasportlastega ja õppida nende näite varal, kui kasulik on aktiivne liikumine.

Employees in clean-up event
„Ettevõtetel on keskkonnahoidlike ja säästvate lahenduste leidmisel ja tutvustamisel oluline roll. Koristusaktsioonides osalemine on meie hinnangul kiiduväärne tegevus, mis näitab, et ettevõte tajub tihedat seost äritegevuse ja looduses toimuva vahel. Julgustame ka teisi ettevõtteid kaasa lööma,“ sõnas Läti Maailma Looduse Fondi direktor Jānis Rozītis.

Keskkonnakaitse

Meie veemajandamise strateegia hõlmab koostööd riigiasutuste ja vabaühendustega, et hoida ja kaitsta vesikondi, sh märgalasid ja elurikkust. Peale selle teeme reklaami- ja teavitustööd ning harime inimesi veekaitse ja tahkete olmejäätmete sortimise ja ümbertöötamise teemal.

Christmas caravan in Vilnius

Vabatahtlik töö

Kui soovite maailma paremaks paigaks muuta, alustage kodu lähedalt. Anname inimestele võimaluse aidata neid, kes seda kõige enam vajavad, ja julgustame neid pühendama oma aega asjadele, mis aitavad luua paremat homset.