Säästlik pakendamine

Meie jätkusuutlikkuse kultuuris ja mõtteviisis on tähtsal kohal säästlik pakendamine.

Järgime oma pakendite keskkonnamõju vähendamiseks järgmist kolme põhimõtet: vähendada, taaskasutada ja korduskasutada. Need kolm on märkimisväärselt mõjutanud meie müügipakendite materjalikasutust ja keskkonnamõju.

Jätkame tööd selle nimel, et tuvastada ja võtta kasutusele uusi võimalusi optimaalsemaks pakendamiseks, uuenduste kiirendamiseks, ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtte järgimiseks ja kokkuvõttes kulude vähendamiseks.

Dow Jones Sustainability Indicies logo

Coca‑Cola HBC on Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksite järgi saanud pakendamise valdkonnas nii 2014. kui ka 2015. aastal 100% tulemuse. Püüame oma tegevuses ka edaspidi pälvida valdkondlikku tunnustust.

Plastpakendid

Meie suurim müügipakendite liik on PET- ehk plastpudelid – neis müüakse meie tooteid kõige rohkem. Coca Cola HBC Baltic on seadnud eesmärgiks vähendada kogu tarneahelas pakendite hulka ja jäätmekogust üldiselt.

2014. aasta novembris võttis Coca‑Cola HBC Baltic kasutusele kergemad ja lühema kaelaosaga pudelid ning uut tüüpi korgi. Selle uuendusega õnnestus meil pakendid keskmiselt 10% kergemaks teha.


Peale muu oleme pakendite hulga vähendamiseks:

• Piiranud iga kaubaaluse ümber kasutatava termokahaneva kile kogust ja valinud iga kasti kilega ümbritsemiseks kergema materjali.
• Eemaldanud lõpptoodete kastide ümbert papist pehmendused.