Looduskeskkonna heaolu nimel

Keskkonnamõju vähendamine kuulub meie kesksete eesmärkide hulka ja Coca‑Cola HBC on seadnud omale 2025. aastaks kõrgelennulised sihid. Kirjeldame uhkusega, kuidas me oma kohalikus tegevuses neid sihte saavutada püüame.

Juhindume oma tegevuses keskkonna säästmise eesmärkidest ja ambitsioonidest – need on tähtsal kohal nii meie põhitegevuses kui ka suhetes väliste huvirühmadega, sh tarnijate, partnerite ja kogukonnaga, mille keskel me tegutseme, samuti laiema ärikogukonnaga.

Keskkonna säästmise nimel tehtav töö ei jäta puudutamata ühtegi ärivaldkonda ning meil on jäätmete, CO2 heitkoguse ja veevarude kaitse jaoks suured plaanid.

Meie veekulu vähendamise lugu

Vesi on kõikide meie jookide peamine koostisosa ja sellel on meie äritegevuses tähtis roll.

Veekasutuse jälgimiseks võrdleme kasutatud vee kogust toodetud joogi kogusega ja määrame iga kuu jaoks veekasutuse eesmärgid.

Veekulu vähendamise meetmed hõlmavad:
• Veekoguste mõõtmist ja veeallikate kalibreerimist;
• Mitmesuguste veesäästuprojektide kavandamist ja rakendamist:
        o Tootmisliinidel kasutatava vedela määrdeaine vahetamist kuiva või poolkuiva vastu, et säästa vett
        o Vee korduskasutamise projekte (pudelite loputamise vesi, lõpploputusvesi puhastus- ja           desinfitseerimisjaamast)
• Vee puhastamiseks kasutatavate filtersüsteemide sagedasemat vastupesu
• Korrapärast veelekete otsimist ja kõrvaldamist

Meie CO2 heitkoguse vähendamise lugu

Kasutame süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamiseks mitmesuguseid abinõusid:

• Energiatõhusate projektide rakendamine tootmistegevuses:

  • energiaseiresüsteem
  • korrapärane isolatsiooni kontrollimine ja parandamine
  • korrapärane õhulekete otsimine (suruõhusüsteemides)

• Uue põlvkonna energiatõhusate ja väiksema CO2-jalajäljega seadmete kasutuselevõtt jahutatud jookide pakkumiseks turul. Uued mudelid sisaldavad ka keskkonnasäästlikke külmaaineid: süsivesinikku ja süsinikdioksiidi
• Investeerimine energiatõhusatesse valgustitesse
• Investeerimine nüüdisaegsesse autoparki (müügitöötajate ja juhtkonna sõidukid), mille heitkogus on võimalikult väike
• Täiustatud sõidumarsruutide kasutamine, et vähendada kolmandate isikute sõidukite tekitatud CO2 heidet

Meie jäätmekoguse vähendamise lugu

Vähendame tekkivate jäätmete kogust samm-sammult mitmesuguste meetmetega:
• Kergemate ja lühema kaelaosaga pudelite kasutuselevõtt, tänu millele on pudelite kaal vähenenud umbes 10%
• Rühmapakendite materjalide optimeerimine (termokahanev ja veniv kile)
• Kaubaalustelt papp-polstri eemaldamine

Coca‑Cola HBC on CDP globaalse kliima 'A' nimekirjas

CDP is the only global disclosure system for companies, cities, states and regions to manage their environmental impacts and for investors or purchasers to access environmental information for use in financial decisions. Its Climate A List comprises those companies from around the world that have been identified as leading in their efforts and actions to combat climate change in the past year.

CDP on ainus ülemaailmne teabe avalikustamise süsteem ettevõtetele, linnadele, riikidele ja piirkondadele, et hallata nende keskkonnamõju. Samuti kasutavad seda investorid ja tarbijad, et olla informeeritud keskkonnaalase teabe kohta, et teha läbimõeldud finantsotsusteid. Selle CDP nimekiri sisaldab neid ettevõtteid kogu maailmast, kes on teinud aktiivselt jõupingutusi kliimamuutuse vastu võitlemiseks.

Loe rohkem selle kohta - accolade