2025 jätkusuutlikkuse lubadused: Jätkates meie säästva arengu meetmeid.

Aasta 2020 läheneb kiirelt, kuid meie suuname oma fookuse juba 2025. aastale ja uutele jätkusuutlikkuse lubadustele, mis annavad tegevuskava selle kohta, kuidas me jätkusuutlikkusega seotud tegevusi edasi arendame.

Meie 2025 jätkusuutlikkuse lubadused tuginevad 2020. aasta eesmärkidele, mis on kooskõlas Coca‑Cola Company ülemaailmse Jäätmevaba Maailma tegevuskavaga aastaks 2030 kogu meie süsteemi hõlmavas visioonis. 2025. aasta lubadused on keerulised, kuid saavutatavad ning nende eesmärk on tagada meie juhtpositsioon jätkusuutlikkuse valdkonnas.

Lisainformatsiooniks vaata 2025. aasta eesmärkide infograafikut.