Jätkusuutlikkuse näitajad

Esitame aruandeid oma tulemuste kohta jätkusuutlikkuse vallas ja anname aru edusammudest seoses võrdlusaluste ja lubadustega.

Pidades silmas rahvusvahelisi norme ja metoodikaid, kaasame kõigis tegevusvaldkondades oma äriprotsessidesse pidevalt kõige uuemaid jätkusuutlikkuse standardeid.

Jätkusuutlikkuse aruanded

Et meie jaoks on oluline läbipaistvus, usaldus ja usaldusväärsus, avaldame täielikud aruanded ja muud aruandlusdokumendid.

Kõik aastaaruanded ja jätkusuutlikkuse aruanded leiate kodulehekülje jaotisest Aruanded.

 

 

 

Jätkusuutlikkus ja meie strateegilised tugisambad

Oleme seoses ettevõtte jätkusuutlikkuse näitajatega võtnud endale selged kohustused. Need kohustused on seotud meie peamiste ärieesmärkidega ja kuuluvad meie üldisesse strateegilisse raamistikku. Samal ajal on nende keskmes ka meie töötajaskond, kes on Coca‑Cola HBC kestliku arengu tähtsaim tugisammas.

Meie töötajad

Meie töötajad on ettevõtte kestlikuks arenguks asendamatud. Selleks et töötajad säilitaksid hea töövõime, tuleb neile tagada tervislik ja ohutu tööpaik, arendada nende võimekust ning pakkuda arenemisvõimalusi.

Klientide eelistused

Ettevõtte ja kaubamärkide mainet hoitakse ja parandatakse kogukondadega suheldes ja kogukondadesse panustades, samuti pidevalt ettevõtte keskkonnamõju vähendades.

Tarbijakesksus

Teadlike valikute ja tervislike eluviiside toetamiseks pakume tarbijatele suures valikus kvaliteetseid ja ohutuid mittealkohoolseid jooke.

Klientide eelistused

Kauakestvate kliendisuhete sõlmimiseks ja hoidmiseks tuleb pidevalt ületada klientide ootusi, luua ühist väärtust ja saada nende eelistatud joogitarnijaks.

Väikesed kulud

Ettevõtte kasvu ja arengu soodustamiseks tuleb töötajate seas kujundada ettevõttekultuur, kus töötajad mõtlevad nagu ettevõtte omanikud ja otsivad võimalusi tegevuse tõhustamiseks ning standardiseerimise paremaks rakendamiseks, et keerukust ja kulusid vähendada.